การศึกษาไทย

 

ขอบคุณแหล่งที่มา:https://www.youtube.com/watch?v=l_0h7PPp-b8
เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2014
#EducationReformAssembly
#สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

 

Advertisements